Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Věžový vodojem, Hradec Králové

Věžový vodojem se nachází na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Byl vybudován v letech 1936-37.

Vodojem byl ve své době postaven pro tehdy samostatnou obec Nový Hradec Králové, i v současnosti pokrývá vodojem spotřebu vody pouze této městské části. Objem plné nádrže je 320m3 – zásoba pokrývající přibližně patnáctihodinovou spotřebu pitné vody Nového Hradce Králové. Celková výška stavby od paty po vrcholovou zasklenou část je 38,5m. Vnější průměr nádrže je 11m, vnější průměr spodní části (nohy vodojemu) je 7,4m. Celkový počet schodů je 220 (138 k spodnímu ochozu + 82 k nejvyšší části).

Do věžového vodojemu je čerpána voda ze sousedních podzemních vodojemů, které mají celkový objem 48 500m3. V podzemních vodojemech je akumulováno obvykle přibližně 20 000m3 pitné vody, což představuje 1,5 denní zásobu vody pro Hradec Králové a nejbližší okolí.

Vodojem bývá veřejnosti zpřístupněn při dnech otevřených dveří, které pořádá Královéhradecká provozní, a.s.

Zdroj: Královéhradecká provozní, a.s.

  • Kategorie památky