Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Drak za hranicemi

Jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti je zachovávání tradic a péče o ně. 

Hradecké loutkové Divadlo Drak ukázalo, jak to funguje v praxi. Tradici českého loutkářství hrdě vyvezlo za hranice, až do dalekého Jeruzaléma! Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za to, že loutkářství udržujete v tak skvělé kondici!


Z tiskové zprávy Divadla Drak...

V prvním prosincovém týdnu se v jeruzalémském Train Theatre představilo královéhradecké Divadlo Drak s maňáskovou inscenací Šípková Růženka.

Hra, která v minulosti získala významná zahraniční ocenění, se nyní zásluhou Českého domu Jeruzalém a Českého centra Tel Aviv dostala do vyhledávaného divadla v Izraeli coby jedna z nejvýznamnějších akcí, jíž izraelské České centrum zakončuje předsednictví v Radě EU. Představení se odehrálo hned ve dvou reprízách. Spolu s Českým centrem Tel Aviv a Českým domem Jeruzalém se na realizaci události podílejí další partneři: Ministerstvo kultury České republiky, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové a společnost Smartwings.

3. prosince 2022 vystoupilo Divadlo Drak v jeruzalémském Train Theatre, kde uvedlo ve dvou reprízách oceňovanou maňáskovou grotesku Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka Šípková Růženka. Představení v této míře a rozsahu bylo možné realizovat díky Českému centru Tel Aviv a jeho řediteli, který tuto událost inicioval již na přelomu let 2020 a 2021, ale kvůli pandemii výjezd divadla nebylo možno uskutečnit. Děje se tedy až v letošním roce, kdy Česká republika předsedá Radě EU, přičemž právě tato divadelní událost je právem řazena mezi nejvýznamnější akce, které centrum v rámci předsednictví organizuje.

Vystoupení Divadla Drak v Jeruzalémě je skvělou příležitostí představit izraelskému publiku to nejlepší z české loutkářské tradice, která patří ke světové špičce. A symbolicky bude tato inscenace patřit k nejvýznamnějším akcím, kterými v Izraeli zakončíme české předsednictví EU. Jsem rád, že tak pokračuje skvělá spolupráce Českých center s kraji ČR, v tomto konkrétním případě s Královehradeckým krajem, se kterým jsme např. uspořádali výstavu o rodném kraji Františka Kupky a nejnověji připravili i výstavu fotografií o židovských památkách Východních Čech otevřenou 23. listopadu 2022. A za to patří velký dík celému vedení kraje v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem,“ uvedl k celému projektu a vystoupení Divadla Drak Robert Mikoláš, ředitel Českého centra Tel Aviv.

Obě reprízy inscenace Šípková Růženka proběhly na půdě jeruzalémského loutkového divadla pro děti The Train Theatre, které je v izraelském kontextu výjimečnou institucí a lídrem v oboru divadla pro děti. The Train Theatre je také pravidelným pořadatelem Mezinárodního loutkového festivalu, který každoročně přináší divákům to nejlepší z izraelského a zahraničního loutkového divadla a obohacuje dialog mezi izraelskými
a zahraničními umělci s cílem podpořit a rozvíjet loutkářské umění v Izraeli i v zahraničí.

Šípková Růženka Divadla Drak si od své premiéry v září 2020 získala nejenom srdce dětského publika, ale i přízeň odborné veřejnosti jak u nás, tak v zahraničí. Divadlo Drak se v Izraeli představí jako divadelní scéna, která je nositelem českých a zejména pak východočeských loutkářských tradic, které ve své autorské tvorbě dále rozvíjí, přičemž vychází z principu originální autorské tvorby pro děti a dospělé založené na neotřelé imaginaci a nápaditosti.

„Loutkářství má ve východních Čechách dlouholetou tradici a právem je od roku 2016 zapsáno do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Jsem potěšena, že maňásková inscenace Šípková Růženka se díky výjezdu Divadla Drak do Izraele rozšíří daleko za naše hranice a Královéhradecký kraj je hrdým podporovatelem šíření této východočeské tradice. Loutky nás dospělé propojují s dětstvím a otevírají svět fantazie, který je nezbytný pro děti i dospělé,“ řekla náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast kultury
a cestovního ruchu Martina Berdychová
.

Autorská inscenace Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského Šípková Růženka vychází z jedné z nejstarších lidových pohádek, která přešla z ústního podání do literatury. Známý lyrický příběh královské dcery, kterou stihne osudově symbolická kletba, inscenují autoři jako „steampunkovou maňáskovou grotesku“ a toto jejich pojetí dává, kromě jiného, naplno vyniknout přesné loutkářské práci členů uměleckého souboru královéhradeckého divadla, a je tak skvělou ukázkou české loutkářské školy.

Hravá a mnohovrstevnatá inscenace Divadla Drak se může pochlubit hned několika mezinárodními oceněními, např. cenou za Nejlepší režii pro Jakuba Vašíčka na 19. ročníku Mezinárodního festivalu divadla pro děti Banja Luka 2020 v Bosně a Hercegovině nebo Grand Prix na 28th Children’s Theater Festival v srbské Subotici.

Herec Jan Popela, který v inscenaci ztvárňuje postavu Zlé sudičky, byl za svůj „precizní herecký výkon a cit pro gag a jeho načasování“, nominován na prestižní divadelní Cenu Thálie. Tuto nominaci přiřadil k předchozím oceněním ze zahraničních festivalů v Chorvatsku a Srbsku.

Výjezd Divadla Drak do Izraele je realizován s podporou Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Hradec Králové a Českých center.