Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Hradecko plné zeleně

Zelená barva vyrovnává emoce a přináší harmonii. Je to barva svázaná s nadějí, regenerací, přežitím a bezpečím.

I to může být důvod, proč často míříme alespoň na chvíli do parků, sadů, zahrad či lesů. Prakticky každá čtvrť/část města má svůj park či parčík, lesopark či jinou zelenou plochu.

Na Hradecku je těchto míst poměrně dost, i VY máte tedy na výběr.

Z těch největších jsou to:

 • Jiráskovy sady - Jiráskovy sady jsou označovány za nejkrásnější park ve městě. Mají kouzelnou polohu na soutoku Labe a Orlice a jsou kombinací přírodního anglického parku a dokonale upravovaných ploch po vzoru francouzského zahradnictví. 
  Původně vznikly jako důstojnický park.
 • Žižkovy sady - Rozkládají se pod tzv. severními terasami přímo pod historickým jádrem a mají rozlohu 3,5 ha. Sady byly založeny už v letech 1905–1906 a vznikly na místě původního vojenského cvičiště. 
 • Šimkovy sady - Nejrozsáhlejší královéhradecký park má rozlohu 18 ha a jeho návrh zpracoval J. Gočár v roce 1925. Je v anglickém stylu a je doplněn umělými jezírky. Jeho jižní hranici tvoří pozůstatek pevnostních šancí.

 • Zámecký park v Chlumci nad Cidlinou - V okolí zámku Karlova Koruna najdete park, který byl založen stejně jako zámek v letech 1721–23 podle projektu barokního architekta Giovanniho Santiniho-Aichela. Zahrada byla nejdříve koncipována jako barokní, až později byla proměněna na krajinářský park.
 • Zámecký park Hrádek u Nechanic - Byl založen roku 1844 podle projektu L. Krügera původně na rozloze 29 ha (dnes má park rozlohu asi 18 ha). Základem zámeckého parku jsou rozlehlé luční partie s urostlými skupinami a kulisami stromů a vklíněnými lesními partiemi. Vstupní část parku je tvořena lipovou alejí lemující přístupovou cestou.
 • Zámecký park ve Smiřicích - Zámecká zahrada byla založena snad v době Gallasů nebo Šternberků. Dnešní podoba parku se datuje od roku 1920, kdy byly prováděny práce související s regulací Labe. Dnes má park rozlohu 3,65 ha a je z větší části upraven přírodně-krajinářsky, pouze parter před vstupem do zámku má pravidelné členění.
 • Přírodní park Orlice - Zahrnuje nivu Divoké Orlice od hranice Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, nivu Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou Orlic u Týniště nad Orlicí a dále nivu spojené Orlice až do Hradce Králové. Přírodní park Orlice lze obdivovat nejen z kanoe, ale také ze sedla kola. Trasy vedou krásnou přírodou a během jízdy lesními či lučními cestičkami můžete obdivovat krásy starých tůní, slepých ramen a tajemných zákoutí mokřin a lužních lesů. V široké nivě na dolním toku se zachovaly říční meandry, slepá ramena a odstavené tůně s hojnou vegetací a zvířenou, provázené břehovými porosty a rozptýlenou stromovou i keřovou zelení.
 • Na Plachtě - Unikátní přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Kromě vzácných drobných živočichů zde uvidíte také divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy. 
 • Městské lesy - Město Hradec Králové získalo lesy už v roce 1307 darem od římského krále Albrechta. V průběhu staletí jejich rozlohu zvětšovalo a dnes již vlastní 3850 ha. Lesy města Hradec Králové jsou místem, kam je možné se vydat za aktivním odpočinkem i poznáním. 


"Naším cílem je, pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření, vytvořit dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa. V souladu s dlouhodobou strategií města usilujeme o soulad produkční a mimoprodukční funkce lesa. Rekreační zázemí města budujeme tak, aby produkční potenciál lesa nebyl omezen, svěřený majetek se zhodnocoval a naše společnost byla finančně samostatná.

Naší snahou je dlouhodobá prosperita společnosti, služba občanům, institucím a dalším subjektům, působícím v našem regionu, a to služba poctivá, spolehlivá a za přiměřenou cenu." 

„Desatero chování v lese“

 1. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
 2. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
 3. Lesní plody mlsej a i zvěři je dopřej!
 4. Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!
 5. Mimo vyznačené stezky choď vždy jen pěšky!
 6. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!
 7. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
 8. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
 9. Krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!
 10. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!

(Zdroj: Mětské lesy Hradec Králové)

Hledáme domov pro stromy! Znáte místo?

ZNÁME SNADNÝ ZPŮSOB, JAK KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE SNÍŽIT SVOJI UHLÍKOVOU STOPU,
Zapojte se do projektu!