Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Z Hořiněvsi do Čištěvsi

Začátek trasy: Hoříněves - rodný dům Václava Hanky

Konec trasy: Čistěves - pomníky padlých v bitvě 1866

Délka trasy: 5 km

Zajímavosti na trase: Rodný dům Václava Hanky, pomníky obětí bitvy 1866 v Čištěvsi, naučná stezka Les Svíb, možnost pokračovat dále na Chlum, kde se nachází Muzeum války 1866 a místní rozhledna

Průběh trasy: Hoříněves - Rodný dům Václava Hanky - Máslojedy - les Svíb - Čistěves

Popis trasy:

Trasu začneme prohlídkou muzea Rodný dům Václava Hanky, které je umístěno v krásné roubené budově v obci Hořiněves, pak budeme pokračovat po červené turistické trase do Máslojed a dále přes les Svíb do Čištěvsi, na trase je odbočka k pomníkům za Čištěvsí v délce 300 m. Na trase je množství pomníků vojáků padlých v bitvě 1866. V Máslojedech také začíná naučná stezka Les Svíb, která kopíruje naši trasu a doplňuje ji o informační tabule. Z Čištěvsi můžeme pokračovat po červené dále na Chlum a navštívit Muzeum války 1866 a místní rozhlednu.

  • Kategorie turistika