Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Žijeme kulturou

KONTRAPUNKT

Kulturní nezisková organizace kontrapunkt, z. ú. působí v Hradci Králové od roku 2005, původně pod názvem Poco a poco animato. Hlavním cílem našich projektů je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění ve městě i celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi a podpora kreativních lidí a projektů.

- navštivte například Královéhradecký architektonický manuál (KAM)

Odborně-popularizační databáze, která podává ucelený přehled o architektuře, architektonických úlohách, stylovém rejstříku, umělecké výzdobě a urbanismu Hradce Králové v letech 1894–1950. Královéhradecký architektonický manuál pro vás v unikátní on-line databázi dokumentuje moderní architekturu, známé stavby i dosud neobjevené a skryté klenoty, architekty, stavitele a cenná veřejná prostranství a parky, bez nichž si charakter města neumíme představit. Jednotlivé medailony doprovází současná i archivní fotografická dokumentace, která bude v budoucnu rozšířena o audionahrávky a orientační značení ve veřejném prostoru.

V současné době najdete v databází více jak 70 objektů v českém, anglickém i německém jazyce. 
Ty budou postupně doplněny na 200 hesel. Spojením jednotlivých objektů vznikne 7 tematických vycházkových okruhů.IMPULS - Centrum uměleckých aktivit

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.

Pořádáme festivaly, výstavy, soutěže a přehlídky,  vzděláváme na workshopech, seminářích a kurzech a poskytujeme prostory, techniku i konzultace.

- navštivte například Dny otevřených ateliérů


KLUB KONKRETISTŮ

Klub konkretistů KK3 je spolek umělců, který zahrnuje několik generací tvůrců pracujících s jazykem geometrie. Podporuje umění v interiéru i exteriéru - hlavně bez bariér.

- navštivte například Proti šedi


CYKLUS NÁBŘEŽÍ 

Myšlenka oživit nábřeží jako unikátní prvek městské architektury pořádáním nejrůznějších kulturních akcí tu vznikla již před několika lety. Díky mnoha pořadatelům a obyvatelům města se z Labského nábřeží postupně vytváří místo setkávání zamilovaných duší, debatujících přátel a milovníků kultury. 

- navštivte například Nábřeží gurmánů, řemeslníků, umělců 2021 či sochařů 2021-23 nebo Nábřežní jazzovou pouť, Nábřeží paromilů či keramiky a skla. Celý soupis včetně termínů naleznete ... ZDE

 

REGIONY MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL HRADEC KRÁLOVÉ

Patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Díky dlouholeté tradici, bohaté historii a renomé pořadatelů, kterými jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kontrapunkt, z. ú., jej lze bezesporu označit za zcela klíčový v rámci celé české divadelní festivalové tradice. 

Festival Regiony představuje naprosto ojedinělou, pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i světového kulturního dění. Celé město se náhle z konstantně a olejovitě působící plochy promění v živý mechanismus, v jednu velkou propojenou performance prostupující městskými parky, ulicemi, zdmi a v neposlední řadě i lidmi.


Hradecko se pyšní bohatou a hlubokou historií. 

Řada atraktivit na území pořádá akce, které upozorňují na tradici regionu a jsou tak nejen kulturně poznávacím prvkem, ale především výchovně edukativním. 

ARCHEOPARK PRAVĚKU VŠESTARY

Projekt Archeopark pravěku ve Všestarech byl realizován s cílem vybudovat komplexní areál archeoparku, který nabídne návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. 

- Navštivte například Dny živé archeologieMUZEUM VÁLKY 1866

Zastavte se u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866, doplněnou ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Navštivte areál historického bojiště se stovkami umělecky ztvárněných památníků a pomníků, které jsou mementy více než 50 000 padlých, pohřešovaných, raněných či zajatých vojáků.

- Navštivte například 155. výročí bitvy u Hradce Králové- Königgrätz 1866PODORLICKÝ SKANZEN KRŇOVICE

Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Oblast, kterou zachycuje, se nepřekrývá se žádným z dnes existujících skanzenů v České republice, ale naopak jejich síť rozšiřuje. Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán.

Nabízí pro školy všech stupňů vzdělávací programy zaměřené zejména na environmentální aspekty života lidí v minulosti i na některé ryze současné otázky týkající se životního prostředí.

- Vyberte si některý z programů ... ZDEŠRÁMKŮV STATEK PILETICE

Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněným areálem se vzácnými dřevěnými objekty. Jedná se o areál původní lidové architektury, který je jak stvořený pro folkloristické slavnosti, výstavy, jarmarky a trhy výrobků lidové tvorby a uměleckých řemesel, folkové koncerty a festivaly, ale i pro společenské akce s doprovodným programem folklorního zaměření.

- Navštivte například Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové

  • Kategorie udržitelný výlet