Nechanicko

Mikroregion nechanicko sousedí na východní straně s Hradcem Králové, na západě s mikroregionem Novobydžovsko. Svojí rozlohou přibližně odpovídá bývalému okresu Nechanice z předválečného období.

Současný mikroregion tvoří 20 obcí a jejich osady.Cílem mikroregionu je zajistit harmonický rozvoj celé oblasti, zprostředkovat komunikaci s institucemi veřejné správy a umožnit získávání investic. Jedním ze základních úkolů je i podpora cestovního ruchu.

Nechanice

Hrádek u Nechanic

Jistě největším táhlem do nechanických končin je zmiňované sídlo Hrádek, tedy Hrádek u Nechanic. Na Lubenském vrchu tak v letech 1839- 57 vyrostl ve stylu romantické windsorské gotiky zámek, jemuž se dnes přezdívá „malá Hluboká“. Stavebníkem byl František Arnošt hrabě z Harrachu, do roku 1945 byl rod Harrachů jediným vlastníkem této skvostné památky. Na základě tzv. Benešových dekretů byl zámek prohlášen za státní majetek, o pár let později byl zpřístupněn veřejnosti.

Návštěvník zámku tak může shlédnout expozici věnovanou šlechtickému bydlení v 19. století, interiérové vybavení tvoří řada exponátů dovezených z Itálie či Rakouska. Zámkem Vás provedou hned dva prohlídkové okruhy, během kterých se podrobně seznámíte s historií i současností zámeckého areálu.

Hrádek u Nechanic ale nabízí mnohem víc. Patříte- li mezi golfové nadšence, pak Vás jistě nadchne nevšední prostředí 9ti jamkového hřiště, které je součástí nádherného anglického parku.

O nevšednosti Hrádku svědčí i jeho prohlášení za národní kulturní památku v roce 2002.

Hrádek u Nechanic

Hrádek u Nechanic

   

Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

Copyright 2021 | Destinační management Hradecko