Smiřice

Město Smiřice leží asi 10 km od Hradce Králové směrem na Jaroměř a Náchod, jeho základy byly postaveny na horním toku Labe. O tom, že si toto město něco pamatuje, svědčí i první písemné záznamy ze čtrnáctého století, které hovoří o Elišce ze Smiřic. Za vlády Smiřicků byla postavena tvrz, která byla později přestavěna na zámek, kolem kterého se začalo město rozvíjet.

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památkou je bezpochyby hradní kaple Zjevení Páně. Památník pochází z let 1699-1711 a byl postaven Janem Josefem hraběm ze Šternberka. O barokním stylu svědčí nejen samotná budova, ale i čistě barokní interiér. Kryštof Dienzenhofer nebo Jan Blažej Santini - to jsou jména spojená s kaplí Zjevení Páně. Ale který ze dvou architektů skutečně postavil kapli, pravděpodobně zůstane tajemstvím. Freskovou výzdoba v kapli je dílo Jana Jakuba. Snímek pořídil malíř Petr Brandl s dominantním obrazem „Klanění tří králů“ na hlavním oltáři.

Kaple Zjevení Páně je učebnicovým příkladem barokní architektury. V roce 1996 byla pro svou jedinečnost vyhlášena národní kulturní památkou.

Pokud jste ve Smiřicích, nenechte si ujít návštěvu kostela sv. Václava na nedalekém vrchu Chloumek. Jedná se o malebný kostel postavený v 16. století, který byl barokně přestavěn o sto let později. O tom, že se jedná o opravdu zajímavé místo, svědčí skutečnost, že má každoroční turistické razítko.

Kaple Zjevení Páně

   

Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

Copyright 2021 | Destinační management Hradecko