Smiřice

Město Smiřice leží asi 10 km od Hradce Králové směrem na Jaroměř a Náchod a jeho základy byly postaveny na horním toku řeky Labe. Že už toto město něco pamatuje, dokládají první písemné zmínky pocházející ze 14. století, které hovoří o Elišce ze Smiřic. Za panování rodu Smiřických vznikla tvrz, která byla později přestavěna na zámek, kolem kterého se postupně začalo rozvíjet město.

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější dominantou je bezesporu zámecká kaple Zjevení páně. Tato památka pochází z let 1699- 1711 a postavit ji nechal Jan Josef hrabě ze Šternberka. O slohovém zařazení do období baroka svědčí nejen samotná stavba, ale i ryze barokní interiér. Kryštof Dienzenhofer či Jan Blažej Santini - to jsou jména spojovaná s kaplí Zjevení páně. Který z těchto dvou architektů ale skutečně kapli postavil, to už zřejmě zůstane zahalené tajemstvím. Fresková výzdoba uvnitř kaple je dílem Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfelsu, o obrazovou se postaral malíř Petr Brandl s dominantním obrazem „Klanění Tří králů“ na hlavním oltáři.

Zámecká kaple Zjevení páně je přímo učebnicovým příkladem barokní architektury. Pro její výjimečnost byla v roce 1996 prohlášena za národní kulturní památku.

Budete-li ve Smiřicích, nenechte si ujít návštěvu kostela sv. Václava na nedalekém vrcholku Chloumek. Jde o malebný kostelík postavený v 16. století, jenž se dočkal barokní přestavby o století později. O tom, že je to místo vskutku zajímavé svědčí i fakt, že má vlastní výroční turistickou známku.

Kaple Zjevení Páně

Copyright 2018 | Turistické informační centrum Hradec Králové