3K PLATFORMA HRADECKO

Na území turistické oblasti Hradecko /jedné ze 7 destinačních společností Královéhradeckého kraje/ působí Destinační management Hradecko, který je organizačně začleněn do Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o, 100% vlastněné Statutárním městem Hradec Králové.

V rámci 3K platformy působí výkonný výbor, který je tvořen zástupci podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a samosprávy a zástupců turistických atraktivit v oblasti. Výkonný výbor se setkává min 2 x ročně a dle potřeby řešení aktuálních situací i častěji. V mezičase v případě potřeby probíhá elektronická, telefonická korespondence, resp. osobní separátní jednání. Cílem zasedání VV je koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Hradecko, jejich propagace a prezentace.

Velmi důležitým segmentem je spolupráce i s TIC a IC v rámci turistické oblasti Hradecko. TIC a IC působí ve své destinaci jako významný hráč na poli cestovního ruchu. Spolupráce Hradecka je v rámci poskytování propagačních materiálů, aktualit a novinek v tištěné či elektronické podobě, konzultační a poradenské činnosti. TIC a IC pravidelně aktualizují své databáze, v případě potřeby sbírají podkladové informace a data pro tvorbu propagačních materiálů, oslovují klienty i prostřednictvím sociálních sítí. Zúčastňují se dle aktuální potřeby i přímé prezentace na propagačních a veletržních akcích u nás i v zahraničí.

Členové výkonného výboru:

 • Archeopark Všestary o.p.s                                       
 • Kinský dal Borgo
 • Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
 • Pod Zvičinou s.r.o.
 • Třebechovické muzeum betlémů
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Mikroregion Nechanicko
 • Kulturní středisko Dvorana
 • Národní památkový ústav /turistický objekt zámek Hrádek u Nechanic/
 • Statutární město Hradec Králové
 • Město Nechanice
 • Dřevozpracující družstvo /turistický objekt Podorlický skanzen Krňovice/
 • Královéhradecký kraj

Partneři:

 • Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.
 • Podzvičinsko
 • Krkonoše – svazek měst a obcí
 • Revitalizace Kuks, o.p.s.
 • Sdružení Český ráj
 • Společnost ochránců památek ve východních Čechách, o.s.
 • Alfonsie – Veronika Kovářová
 • Nováková Marcela
 • Mýdlárna Levandulový dům
 • Atelier Chaloupka
 • Královéhradecký měšťanský pivovar a.s.
 • LAMCAFÉ – Patrik Lamka
 • MLSOUN s.r.o.
 • POCTIVÝ GRUND – Roman Plas
 • VEJMĚNEK- spolek venkovského ubytování a turistiky
 • NIVA s.r.o.
 • Minicukrovar Mžany
 • Nožička s.r.o.
 • Hlavová Jolana
 • ZOČSOP Orlice
 • Jordis s.r.o.
 • INCOR –Miroslav Hloušek
 • Hradecké delikatesy s.r.o.
 • Ing. Pavel Cvrček, s.r.o.
   
 • MICE  - partneři

Na základě doporučení certifikační komise pro Certifikaci DMO byla konzultována s právním zástupcem HKVS právní forma Destinačního managementu Hradecko a vzhledem ke stávající situaci existence DM v rámci Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. /zřizované a 100% vlastněné městem Hradec Králové/ bylo doporučeno uzavřít ve smyslu ustanovení par. 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění a doplňků Společenskou smlouvu, kde účastníky/společníky/ spojuje společný zájem přispívat svojí činností k rozvoji cestovního ruchu zejména na území Hradecka.

Tento akt je postupně během roku projednáván s rozhodujícími partnery v území a jejich statutárními orgány a vzhledem k tomu, že je nutné tuto Smlouvu o společnosti podepsat zároveň, je nutné vyčkat rozhodnutí všech statutárních orgánů potenciálních společníků a následně Smlouvu podepsat. Předpokládá se I. čtvrtletí 2020.

JEDNÁNÍ 3K PLATFORMY HRADECKO - pozvánky, zápisy z jednání

JEDNÁNÍ 3K PLATFORMY spolupráce krajů KHK a PK3K Platforma zaměřená na Regionální produkt Hradecko

Členové certifikační komise pro Regionální produkt Hradecko: 

 • Jana Bitnerová, MAS Společná Cidlina
 • Denisa Merenusová, HKRCB
 • Veronika Rýznarová, TIC Hradec Králové
 • Lukáš Vacek, Festing-organizátor akcí Regionální potravina ČR
 • Helena Kuthanová, MAS Hradecký venkov
 • Martina Saláková Šafková, DM Hradecko
 • Pavlína Mazánková, odbor kultury a památkové péče KHK
 • Vlasta Kratochvílová, úsek CR KHK
 • Lucie Popková, DM Hradecko
 • Daniela Manďáková, DM Hradecko

JEDNÁNÍ 3K PLATFORMY zaměřené na Regionální produkt Hradecko
3 K Platforma zaměřená na MICE segment

Partneři v oblasti kongresové a incentivní turistiky v rámci Královéhradeckého kraje, se kterými spolupracuje Regionální kancelář MICE s cílem propagace a prezentace kongresových a incentivních možností KHK.

PARTNEŘI

Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

Copyright 2018 | Turistické informační centrum Hradec Králové