3K PLATFORMA HRADECKO

Na území turistické oblasti Hradecko /jedné ze 7 destinačních společností Královéhradeckého kraje/ působí Destinační management Hradecko, který je organizačně začleněn do Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o, 100% vlastněné Statutárním městem Hradec Králové. Rozhodující pravomoc má jednatel s.r.o. ve spolupráci s partnery DM Hradecko, kteří s HKVS s.r.o. uzavřeli Společenskou smlouvu.


V rámci 3 K platformy pak působí výkonný výbor, který je tvořen zástupci Společníků, tj. podnikatelských subjektů, neziskových organizací, orgánů státní správy a samosprávy a zástupců turistických atraktivit v oblasti a subjekty, se kterými je podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci. Výkonný výbor se setkává min 2 x ročně a dle potřeby řešení aktuálních situací i častěji. V mezičase v případě potřeby probíhá elektronická, telefonická korespondence, resp. osobní separátní jednání. Cílem zasedání VV je koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Hradecko, jejich propagace a prezentace.
Velmi důležitým segmentem je spolupráce i s TIC a IC v rámci turistické oblasti Hradecko. TIC a IC působí ve své destinaci jako významný hráč na poli cestovního ruchu. Spolupráce Hradecka je v rámci poskytování propagačních materiálů, aktualit a novinek v tištěné či elektronické podobě, konzultační a poradenské činnosti. TIC a IC pravidelně aktualizují své databáze, v případě potřeby sbírají podkladové informace a data pro tvorbu propagačních materiálů, oslovují klienty i prostřednictvím sociálních sítí. Zúčastňují se dle aktuální potřeby i přímé prezentace na propagačních a veletržních akcích u nás i v zahraničí.

V průběhu první poloviny roku probíhala komunikace s VV standardně mailem i v covidové době probíhala spolupráce na projektech a dalších aktivitách. Intenzivní komunikace pak proběhla se subjekty zapojenými do kampaně Hradec Králové a Hradecko s lvíčkem Gustíkem a také v rámci kampaně Hradecko s nadhledem. Vzhledem k omezením souvisejících s epidemií COVID 19 neproběhl jarní termín zasedání výkonného výboru ani tradiční akce Den rodiny v Hradci Králové. Po zmírnění anticovidových opatření proběhl standardní závoz propagačních materiálů na subjekty před začátkem hlavní turistické sezony. Pokračují jednání se subjekty o uzavření Společenské smlouvy a tam, kde to není z administrativních důvodů možné o uzavření Smlouvy o spolupráci. 


Na základě doporučení certifikační komise pro Certifikaci DMO byla konzultována s právním zástupcem HKVS právní forma Destinačního managementu Hradecko a vzhledem ke stávající situaci existence DM v rámci Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o. /zřizované a 100% vlastněné městem Hradec Králové/ bylo doporučeno uzavřít ve smyslu ustanovení par. 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění a doplňků Společenskou smlouvu, kde účastníky/společníky/ spojuje společný zájem přispívat svojí činností k rozvoji cestovního ruchu zejména na území Hradecka.
Tato smlouva byla podepsána všemi Společníky dne 30. 10. 2020.

Členové výkonného výboru:

 • Archeopark Všestary o.p.s
 • Kinský dal Borgo a.s.
 • Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, svazek obcí
 • Pod Zvičinou s.r.o.
 • Třebechovické muzeum betlémů
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
 • Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.
 • zámek Hrádek u Nechanic
 • Statutární město Hradec Králové
 • Město Nechanice
 • Dřevozpracující družstvo /turistický objekt Podorlický skanzen Krňovice/
 • Královéhradecký kraj
 • Městské lesy HK, a.s.
 • Festing, s.r.o.
 • Muzeum hraček Stuchlíkovi
 • Správa majetku a spúortovních zařízení Lodín
 • Galerie moderního umění
 • Fifty-Fifty, kreativní agentura, s.r.o.
 • Vejměnek – spolek venkovského ubytování a turistiky
 • Obec Hořiněves
 • Obec Vysoká nad Labem
 • Město Nový Bydžov
 • Rodinné a Senior pasy / Sun Drive Communications s.r.o./
 • Centrum Budulínek, La famille z.s.
 • Obec Puchlovice
 • Hravý Poníkov z.s.
 • MAS Nad Orlicí o.p.s.
 • Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové z.s.
 • Koupaliště a kemp Lodín
 • Biopark Štít, Společnost Laguna z.s.
 • TIC Hradec Králové

Spolupracující partneři:

 • Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.
 • Podzvičinsko
 • Krkonoše – svazek měst a obcí
 • Sdružení Český ráj
 • Alfonsie – Veronika Kovářová
 • Nováková Marcela
 • Mýdlárna Levandulový dům
 • Atelier Chaloupka
 • Královéhradecký měšťanský pivovar a.s.
 • LAMCAFÉ – Patrik Lamka
 • MLSOUN s.r.o.
 • POCTIVÝ GRUND – Roman Plas
 • Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o.
 • NIVA s.r.o.
 • Minicukrovar Mžany
 • Nožička s.r.o.
 • Hlavová Jolana
 • ZOČSOP Orlice
 • Jordis s.r.o.
 • INCOR –Miroslav Hloušek
 • Hradecké delikatesy s.r.o.
 • Ing. Pavel Cvrček, s.r.o.
 • Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
 • Cinestar Hradec Králové
 • Loutkové Divadlo Drak
 • Filharmonie Hradec Králové
 • Dukase s.r.o.
 • OC Aupark
 • OC Futurum
 • Obec Mokrovousy
 • Město Smiřice
 • Obec Světí
 • Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 
 • Obec Neděliště
 • Obec Puchlovice

JEDNÁNÍ 3K PLATFORMY HRADECKO - pozvánky, zápisy z jednání 2018, 2019, 2020, 2021 

JEDNÁNÍ 3K PLATFORMY spolupráce krajů, destinačních společností a dalších subjektů3K Platforma zaměřená na Regionální produkt Hradecko

Členové certifikační komise pro Regionální produkt Hradecko: 

 • Jana Bitnerová, MAS Společná Cidlina
 • Anna Chvátalová, CCRKHK
 • Lucie Šubrtová, TIC Hradec Králové
 • Lukáš Vacek, Festing-organizátor akcí Regionální potravina ČR
 • Helena Kuthanová, MAS Hradecký venkov
 • Pavlína Mazánková, odbor kultury a památkové péče KHK
 • Vlasta Kratochvílová, úsek CR KHK
 • Lucie Popková, DM Hradecko
 • Daniela Manďáková, DM Hradecko


Vážené starostky, vážení starostové,

píši vám jménem Destinačního  managementu Hradecko a jeho projektu Regionální produkt Hradecko. Jedná se o mladý projekt, který je tu s námi teprve třetím rokem a jeho cílem je podpořit drobné regionální výrobce, kteří svou činností přispívají k udržení tradic v naší turistické oblasti. Mezi naše partnery již patří například Královéhradecký měšťanský pivovar, Poctivý Grund či rakytníkové výrobky od pana Cvrčka (více ZDE).

Rádi bychom v prezentaci pomohli více řemeslníkům či výrobcům, představili jim certifikaci regionálního produktu Hradecko a vyzvali je k přihlášení. A tak se obracíme na vás, protože dokonale znáte své obce a jejich obyvatele. Pokud máte tip na nějakého šikovného výrobce, budeme rádi za zprostředkování kontaktu. Všechny další podrobnosti si poté již domluvíme individuálně. Pokud byste potřebovali více informací, neváhejte se obrátit na mé kolegyně Ing. Danielu Manďákovou (mandakova@ic-hk.cz) či Bc. Lucii Popkovou (popkova@ic-hk.cz).

Děkuji za váš čas a přeji pěkný den,

Ing. Anna Chvátalová


JEDNÁNÍ 3K PLATFORMY zaměřené na Regionální produkt Hradecko

Destinační společnost Hradecko se dohodla na marketingové spolupráci s projektem Hradec si pomáhá, který má za cíl pomoci podnikům a podnikatelům z Hradce Králové i okolí. Úspěšnost tohoto projektu podtrhuje i nedávno získaná záštita do primátora města Hradec Králové.

V současné době má každý z producentů svůj profil na webových stránkách. O dalších možnostech spolupráce dále jednáme.

 
     

  Činnost Destinačního managementu Hradecko je podpořena Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.

  Copyright 2021 | Destinační management Hradecko