Komitet Wykonawczy Hradec Králové

Podstawowe informacje, cel i ukierunkowanie 

Komitet Wykonawczy został powołany w celu ochrony partnerskiej sieci podmiotów działających w turystyce w regionie Hradec Králové w celu osiągnięcia najlepszej możliwej koordynacji działań i rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki w regionie Hradec Králové. Członkowie Komitetu Wykonawczego informują się nawzajem o wydarzeniach w okolicy i współpracują przy działaniach, produktach wydarzeń realizowanych w TO Hradec Králové. Negocjacje zwoływane są co najmniej dwa razy w roku lub w razie potrzeby, a komunikacja jest również możliwa w ramach indywidualnych spotkań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Komitet Wykonawczy Hradec Králové składa się z przedstawicieli sieci partnerskiej utworzonej w 2010 r. Są to przedstawiciele ważnych atrakcji turystycznych w regionie Hradec Králové, przedstawiciele miasta statutowego Hradec Králové, przedstawiciele regionu Hradec Králové, przedstawiciele gmin i mikroregionów należących do Hradec Králové. W zależności od aktualnych potrzeb zaproszeni są przedstawiciele podmiotów związanych z Zarządzeniem miejscem docelowym (Destination Management) Hradecko.

Copyright 2021 | Zarządzanie miejscem docelowym regionu Hradecko