Hradecko - Srdce východních Čech
obrázek bez popisu

Výlet do pravěku (Pravěká archeostezka)

Začátek trasy: Hradec Králové - Regiocentrum Nový Pivovar

Konec trasy: Všestary - archeopark

Délka trasy: 12 km

Obtížnost: Trasa je pohodová, pro návrat do Hradce Králové je možné využít autobus nebo vlak z obce Všestary.

Zajímavosti na trase: Všestary - archeopark, pravěká vesnička, krytý bazén

Průběh trasy: Hradec Králové - Regiocentrum Nový Pivovar, Svobodné Dvory za silnicí k centru Hradce Králové, Svobodné Dvory - u zemědělského družstva, Chaloupky, Rosnice - autobusová zastávka, Všestary – archeopark

Popis trasy:

Trasa, která vede z Hradce Králové od Regiocentra Nový Pivovar přes Svobodné Dvory, Chaloupky a Rosnici, vás zavede do nového Archeoparku Všestary, kde je možné obdivovat modelové sídlo z období od mladší doby kamenné až po starší dobu železnou, nahlédnout do pravěkých obydlí, ale i na vlastní oči vidět pole rané formy, které přibližuje počátky zemědělství a v muzeu shlédnout i model pravěké krajiny. Trasa je doplněna informačními tabulemi a je vhodná nejen pro pěší turistiku, ale i pro cykloturistiku.

  • Kategorie turistika